فروشگاه گیفت کارت
 
خرید گیفت کارت
لیست Achievement های LEGO Marvel Super Heroes منتشر شد
نویسنده:
صفحه شخصی من - از بچگی با گیم بزرگ شدم. توی این دنیا بی...
User_image

بالاخره پس از مدتی عنوانی جدید برای سری محبوب شرکت Lego که چند سالی کار خود را در عرصه ی گیم راه اندازی کرده است معرفی شد که امروز لیست Achievement های آن نیز منتشر شد.این عنوان در تاریخ 18 اکتبر برای PC و  کنسول های PS3, Xbox 360, Wii U و در تاریخ 15 نوامبر برای کنسوب های Xbox One و Playstation 4 منتشر خواهد شد.

Sand Central Station – 20G
Complete Level 1 – Sand Central Station

Times Square Off – 20G
Complete Level 2 – Times Square Off

Exploratory Laboratory – 20G 
Complete Level 3 – Exploratory Laboratory

Rock up at the Lock up – 20G 
Complete Level 4 – Rock up at the Lock up

Rebooted, Resuited – 20G
Complete Level 5 – Rebooted, Resuited

Red Head Detention – 20G 
Complete Level 6 – Red Head Detention

Bifrosty Reception – 20G 
Complete Level 7 – Bifrosty Reception

Juggernauts and Crosses – 20G
Complete Level 8 – Juggernauts and Crosses

Doctor in the House – 20G 
Complete Level 9 – Doctor in the House

That Sinking Feeling – 20G 
Complete Level 10 – That Sinking Feeling

Taking Liberties – 20G 
Complete Level 11 – Taking Liberties

Rapturous Rise – 20G 
Complete Level 12 – Rapturous Rise

Magnetic Personality – 20G
Complete Level 13 – Magnetic Personality

A Doom with a View – 20G 
Complete Level 14 – A Doom with a View

The Good, the Bad and the Hungry – 20G 
Complete Level 15 – The Good, the Bad and the Hungry

Falling… with Style – 20G 
Complete first Helicarrier skydive

Don’t I Know You? – 20G 
Team up Captain America with Human Torch (Co-op)

Stan-tastic – 30G
Rescue Stan Lee from every peril (Single Player)

Road Rage – 20G 
Destroy 100 vehicles in the Manhattan hub

It’s Clobberin’ Time! – 20G 
Defeat 100 enemies as the Thing

I’m Always Angry! – 20G 
Transform into the Hulk 50 times

Billionaire Philanthropist – 40G
Collect 1,000,000,000 studs (Single Player)

This Is fantastic! – 20G
First time turning Mister Fantastic into a teapot

You Win a No-Prize! – 40G 
Complete game 100% (Single Player)

Avengers Assembled – 50G
Collect all Avengers characters in the game (Single Player)

Sinister Six – 20G
Collect Doc Ock, Sandman, Mysterio, Kraven the Hunter, Electro and Vulture (Single Player)

To Me, My X-Men – 20G
Collect all traditionally heroic mutants (Single Player)

Brotherhood – 20G 
Collect all traditionally evil mutants (Single Player)

I Am Iron Man – 20G 
Collect all Iron Man armors (Single Player)

Stan’s Soapbox – 20G
Turn into Stan Hulk (3)

Post-Credit Party – 50G
Complete House Party Protocol

The Toast of Croydon – 20G 
Create a character called “Trevor” in the character customizer

Puny God – 20G 
Perform Hulk’s special move on Loki

Welcome to Level 7 – 20G 
Play as Agent Coulson

It’s Me Time! – 20G 
Read a comic in Deadpool’s room on the Helicarrier

Bad Luck? – 20G 
Unlock Black Cat (Single Player)

Zoo Believer – 30G 
Unlock all animal-themed characters (Single Player)

Guardians of the Galaxy – 20G
Unlock all the Guardians of the Galaxy (Single Player)

Fastball Special – 20G 
Perform a special throwing move as Colossus on Wolverine

Menace of Magneto – 20G 
Drive to the Baxter Building as Magneto in the Magneto Mobile

Alter Ego – 20G
Perform all big LEGO figure transformations

Can’t Hurt Me Bub – 10G
Regenerate as Wolverine

Cosplay – 20G 
Create a custom character

Ultimate True Believer – 20G 
Unlock all True Believers (Single Player)

Really? – 10G
Collect Howard the Duck (Single Player)

نوشته شده در: 1 مهر 1392
دسته: خبر
این ویدئوها رو دیده‌اید؟
  • LEGO Marvel Super Heroes
 
 
 
ثبت دیدگاه
 
جهت ثبت دیدگاه باید سه روز از ثبت نام شما گذشته باشد.
 

خدایی با بازی های لگو حال میکنم!!
خیلی با مزه ان این لوگو ها 
خوبه ولی خدا کنه زودتر بیاد