چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای
جام جهانی بازی های رایانه ای cgame
هیچ بازی در این هفته عرضه نخواهد شد.